Grond & graszoden

Wat mag er WEL in deze container?

Tuinaarde en potgrond mag in de container voor grond en graszoden. Tuinaarde is een mengsel van turf en compost en wordt gebruikt voor beplanting in de tuin of als ondergrond voor graszoden. Potgrond is een mengsel van turf, compost en veen en wordt gebruikt in bloembakken.

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind.

Klei komt in Nederland voornamelijk voor in de kuststreken (zeeklei) en langs de rivieren (rivierklei) en meer landinwaarts op hogere gedeelten beekklei of leem. Klei mag in de container voor grond en graszoden.

Zand is los, korrelig materiaal en een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde. Zand bestaat uit zeer kleine stukjes steen en zandkorrels.

Een graszode is een dunne grasplag bestaande uit boven-, en ondergrondse plantendelen, weinig aarde en een dicht wortelpakket. Graszoden worden gebruikt om grasvelden aan te leggen in tuinen. Graszoden die u weer verwijderd mogen in de grond en graszoden container.

Wat mag er NIET in deze container?

Grond afkomstig van industrieterreinen mag niet in de container. Deze grond is vaak verontreinigd en belast daarmee het recycle proces.

Boomstronken of wortels mogen niet in de container. Dit belemmert het recycle proces omdat dit materiaal niet door de zeef past.

Grond vervuild door steen, asbest of andere materialen mag niet in de container. Dit is niet toegestaan en moet door een gespecialiseerd bedrijf worden afgevoerd.