Puin

Wat mag er WEL in deze container?

Een baksteen is een kunstmatige steen, uit klei gebakken, voor de constructie van onder meer muren of voor het toepassen in bestratingen.

Een dakpan is een dakbedekking van gebakken klei of gevormde beton die geschikt is om op een hellend dak te worden toegepast. Deze dakpannen mogen in onze puin container.

Wand en vloertegels mogen in onze puin container.

Beton is samengesteld uit het bindmiddel cement en uit een of meer toeslagmaterialen zoals zand, grind of steenslag en wordt gebruikt als bouwmateriaal. Er worden voornamelijk buitenmuren, steunmuren of funderingen mee gerealiseerd. Dit materiaal mag in onze puin container. Ook de wapening in het beton mag in de puin container.

Tuin grind (dus geen dakgrind) mag in de puin container. Ook siergrind mag in de puin container. Voor dakgrind kunt u een dakafval containerdakafval container huren.

Gips wordt veelal gebruikt voor het realiseren van tussenwanden. Denk hierbij aan gipsplaten, pleister of gipsblokken.
Let op: maximaal 5% van de container inhoud mag bestaan uit gips.

Heeft u meer gips huur dan een container voor bouw- en sloopafval.

Wat mag er NIET in deze container?

Cellenbeton wordt ook wel gasbeton of Ytong genoemd. Deze blokken mogen niet in de puincontainer geplaatst worden. Hiervoor heeft u een bouwafval container nodig.

Asbest, asbestverdacht of asbestgelijkend materiaal mag NIET in de container. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Dakgrind of ook wel ballastgrind genoemd, wordt gebruikt om de conditie van het dakmateriaal goed te houden. Het zware soortelijk gewicht van het grind zorgt er tevens voor dat al het dakmateriaal op zijn plek blijft liggen tijdens zware weersomstandigheden. Dit grind mag in de dakafval container.

10% van de container inhoud mag uit grond bestaan. Heeft u meer grond, huur dan een aparte container voor grond.

Asfalt mag niet in de container voor bouwafval. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.